Sajam u Južnoj Koreji

JAKOM d.o.o. sudjelovao je poslovnim razgovorima na sajmu BUY KOREA u Seoulu.

Sajam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sajam

back to top